Presentation วางแนวความคิดในการออกแบบ

เมื่อ: สิงหาคม 22, 2023 4:11 pm | หมวด : ข้อมูลทั่วไป


“Presentation” เป็นขั้นตอนการนำเสนองานลูกค้าที่มีความสำคัญ สถาปนิกโจ๊กจะทำการวางแนวความคิดในการออกแบบคร่าวๆให้กับลูกค้าทำการพิจารณารูปแบบการออกแบบ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจงานออกแบบทั้งหมด เเละขั้นตอนนี้ลูกค้าสามารถเเก้ไขเเละปรับเเบบได้ ทำให้สถาปนิกสามารถพัฒนาเเบบขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด


แบบบ้าน BLACK BEAM Gallery