สร้างบ้านสไตล์ BLACK BEAM

บริษัท ไอเดีย ไอแคน จำกัด IDEA I CAN ให้บริการด้านก่อสร้าง ตกแต่งภายใน บ้าน อาคารสำนักงานและโรงงาน รับปรึกษาให้คำแนะนำด้านการก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

แบบบ้านสไตล์โมเดิร์น
แบบบ้าน 5 ล้าน

5 ล้าน

แบบบ้านโมเดิร์น
สร้าง 5,350,000 บาท

แบบบ้าน 5 ล้าน

5 ล้าน

แบบบ้านโมเดิร์น
สร้าง 5,655,000 บาท

แบบบ้าน 5 ล้าน

5 ล้าน

แบบบ้านโมเดิร์น
สร้าง 5,655,000 บาท

แบบบ้าน 7 ล้าน

7 ล้าน

แบบบ้านโมเดิร์น
สร้าง 7,194,000 บาท

แบบบ้าน 7 ล้าน

7 ล้าน

แบบบ้านโมเดิร์น
สร้าง 7,700,000 บาท

แบบบ้าน 8 ล้าน

8 ล้าน

แบบบ้านโมเดิร์น
สร้าง 8,610,000 บาท

แบบบ้าน 8 ล้าน

8 ล้าน

แบบบ้านโมเดิร์น
สร้าง 8,880,000 บาท

แบบบ้าน 10 ล้าน

10 ล้าน

แบบบ้านโมเดิร์น
สร้าง 10,080,000 บาท

แบบบ้าน 10 ล้าน

10 ล้าน

แบบบ้านโมเดิร์น
สร้าง 10,350,000 บาท

แบบบ้าน 10 ล้าน

10 ล้าน

แบบบ้านโมเดิร์น
สร้าง 10,467,500 บาท

แบบบ้านโมเดิร์น งบก่อสร้าง ล้าน

รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,ออกแบบบ้าน,ก่อสร้าง
BB-H2-25001.06 5.35 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 250 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
สระ 1 ตรม ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 75 ตร.ว. ที่กว้าง 12.x25. ม.
02-5092324
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,ออกแบบบ้าน,ก่อสร้าง
BB-H2-450.290.07 5.66 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 290 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
สระ ตรม ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 81.25 ตร.ว. ที่กว้าง 25.x13. ม.
02-5092324
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,ออกแบบบ้าน,ก่อสร้าง
MO-H2-27001.10 5.66 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 270 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
สระ 1 ตรม ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 69.225 ตร.ว. ที่กว้าง 13x21.30 ม.
02-5092324
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,ออกแบบบ้าน,ก่อสร้าง
BB-H2-33001.06 7.19 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 330 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
สระ ตรม ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 95.15 ตร.ว. ที่กว้าง 22.x17.30 ม.
02-5092324
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 3 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,ออกแบบบ้าน,ก่อสร้าง
BB-H3-35001.06 7.70 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 350 ตร.ม.
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
สระ 0 ตรม ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 60 ตร.ว. ที่กว้าง 12.x20. ม.
02-5092324
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,ออกแบบบ้าน,ก่อสร้าง
BB-H2-42001.07 8.61 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 420 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
สระ ตรม ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 116.875 ตร.ว. ที่กว้าง 27.50x17 ม.
02-5092324
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 3 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,ออกแบบบ้าน,ก่อสร้าง
BB-H3-40001.06 8.88 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 400 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
สระ 1 ตรม ที่จอดรถ 4 คัน
ที่ดิน 67.5 ตร.ว. ที่กว้าง 15.x18. ม.
02-5092324
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,ออกแบบบ้าน,ก่อสร้าง
BB-H2-45001.06 10.08 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 450 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
สระ 1 ตรม ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 104 ตร.ว. ที่กว้าง 16.x26. ม.
02-5092324
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,ออกแบบบ้าน,ก่อสร้าง
BB-H2-46001.14 10.35 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 460 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
สระ 41 ตรม ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 127.5 ตร.ว. ที่กว้าง 30.x17. ม.
02-5092324
รับสร้างบ้าน
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,ออกแบบบ้าน,ก่อสร้าง
BB-H2-660.395 10.47 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 395 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
สระ - ตรม ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 123.75 ตร.ว. ที่กว้าง 16.50x30. ม.
02-5092324
รับสร้างบ้าน
Pingendo logo   สร้างบ้าน 02-5092324