สร้างบ้านโมเดิร์น BLACK BEAM

บริษัท ไอเดีย ไอแคน จำกัด IDEA I CAN ให้บริการด้านก่อสร้าง บ้าน อาคารสำนักงานและโรงงาน รับปรึกษาให้คำแนะนำด้านการก่อสร้าง

LINE ID โทรเบอร์มือถือ INBOX
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-25001.06 5.35 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 250 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีสระว่ายน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 75 ตร.ว. ที่กว้าง 12.x25. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-450.290.07 5.66 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 290 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 81.25 ตร.ว. ที่กว้าง 25.x13. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
MO-H2-27001.10 5.66 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 270 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
มีสระว่ายน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 69.225 ตร.ว. ที่กว้าง 13x21.30 ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-35001.15 7.19 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 350 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
สระว่ายน้ำ 16 ตร.ม ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 109.25 ตร.ว. ที่กว้าง 19.x23. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-35001.15 7.19 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 350 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
สระว่ายน้ำ 16 ตร.ม ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 109.25 ตร.ว. ที่กว้าง 19.x23. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-33001.06 7.19 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 330 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 95.15 ตร.ว. ที่กว้าง 22.x17.30 ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-37501.15 7.31 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 375 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
สระว่ายน้ำ 35 ตร.ม ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 101.25 ตร.ว. ที่กว้าง 18.x22.50 ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 3 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H3-35001.06 7.70 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 350 ตร.ม.
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 60 ตร.ว. ที่กว้าง 12.x20. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-42501.15 8.29 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 425 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
สระว่ายน้ำ 16 ตร.ม ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 106.875 ตร.ว. ที่กว้าง 19.x22.50 ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-42001.07 8.61 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 420 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 116.875 ตร.ว. ที่กว้าง 27.50x17 ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-35501.15 8.64 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 355 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
สระว่ายน้ำ 22 ตร.ม ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 101.25 ตร.ว. ที่กว้าง 18.x22.50 ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 3 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H3-40001.06 8.88 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 400 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ
มีสระว่ายน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน
ที่ดิน 67.5 ตร.ว. ที่กว้าง 15.x18. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-45001.06 10.08 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 450 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
มีสระว่ายน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
ที่ดิน 104 ตร.ว. ที่กว้าง 16.x26. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-46001.14 10.35 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 460 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
สระว่ายน้ำ 41 ตร.ม ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 127.5 ตร.ว. ที่กว้าง 30.x17. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-660.395 10.47 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 395 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 123.75 ตร.ว. ที่กว้าง 16.50x30. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 3 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H3-47101.14 10.60 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 471 ตร.ม.
5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 4 คัน
ที่ดิน 100 ตร.ว. ที่กว้าง 20.x20. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-49001.14 11.03 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 490 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
สระว่ายน้ำ 29 ตร.ม ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 156.25 ตร.ว. ที่กว้าง 25.x25. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-50001.14 11.25 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 500 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
สระว่ายน้ำ 25 ตร.ม ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 156.25 ตร.ว. ที่กว้าง 25.x25. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-660.525 11.81 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 525 ตร.ม.
6 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 172.5 ตร.ว. ที่กว้าง 23.x30. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-52501.14 11.81 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 525 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
สระว่ายน้ำ 30 ตร.ม ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 156.25 ตร.ว. ที่กว้าง 25.x25. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-60001.14 13.50 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 600 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
สระว่ายน้ำ 28 ตร.ม ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 156.25 ตร.ว. ที่กว้าง 25.x25. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-660.530 14.05 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 530 ตร.ม.
5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ
ที่จอดรถ 3 คัน
ที่ดิน 152.75 ตร.ว. ที่กว้าง 23.50x26 ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
MO-H2-74001.10 19.61 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 740 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
มีสระว่ายน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน
ที่ดิน 240 ตร.ว. ที่กว้าง 40.x24. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
BB-H2-66001.07 21.66 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 760 ตร.ม.
6 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ
มีสระว่ายน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน
ที่ดิน 0 ตร.ว. ที่กว้าง .x. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
MO-H2-103001.10 30.39 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 1,030 ตร.ม.
6 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ
มีสระว่ายน้ำ ที่จอดรถ 4 คัน
ที่ดิน 224.75 ตร.ว. ที่กว้าง 29.x31. ม.
รับสร้างบ้าน, แบบบ้าน modern style, แบบบ้าน 2 ชั้น, แบบบ้านโมเดิร์น,บริษัทรับสร้างบ้าน,สร้างบ้าน,,ก่อสร้าง
MO-H2-132501.10 40.41 ล้าน
แบบบ้านสองชั้น 1,325 ตร.ม.
7 ห้องนอน 9 ห้องน้ำ
มีสระว่ายน้ำ ที่จอดรถ 5 คัน
ที่ดิน 450 ตร.ว. ที่กว้าง 60x30 ม.

รับสร้างบ้าน MODERN BLACK BEAM

บริษัทรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านครบวงจร ยินดีให้คำปรึกษา ทุกวัน 
บริษัท ไอเดียไอแคน จำกัด 57 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

ADD LINE ID 082-5514990
เกี่ยวกับ BLACK-BEAM

รับสร้างบ้าน แบบบ้านโมเดิร์น เน้นดีไซต์ สร้างบ้านสไตล์ BLACK BEAM สร้างบ้านโมเดิร์น ฟังก์ชั่นใช้สอยครบครัน

Follow us

แบบบ้านโมเดิร์น เน้นดีไซต์ สร้างบ้านสไตล์ BLACK BEAM © black-beam.com BLACK BEAM
ยินดีให้คำปรึกษาทุกวัน 02-509-2324, มือถือ 082-5514990 หรือ LineID: gimyong ©2009-2019 IDEA I CAN CO.,LTD.

ปรึกษาสร้างบ้านโมเดิร์น

มือถือ : 082-5514990

สำนักงาน : 02-509-2324

LineID : gimyong

INBOX : blackbeam

facebook: blackbeam